• Bez kategorii
  • Przetwarzanie danych osobowych kontrahenta w Pratum

      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahenta Celem niniejszej Informacji jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku […]