Oferta

Pełna księgowość od 500 zł netto
Książka przychodów i rozchodów 50-100 faktur ok. 350 zł netto
Książka przychodów i rozchodów do 10 faktur od 100 zł netto
opracowywanie zakładowych planów kont od 500 zł
opracowywanie, weryfikacja schematów księgowych w systemach komputerowych od 1000 zł
prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego od 100 zł netto
sporządzanie deklaracji VAT
Sporządzanie informacji VAT UE
kompilacja sprawozdania finansowego od 1000 zł netto
naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy od 15 zł netto za 1 osobę
kompilacja  innych informacji finansowych od 1000 zł
Zakładanie spółek prawa handlowego  od 1000 zł
analizy finansowe