Cennik biura

Pełna księgowość do 20 faktur  1 000 zł
Książka przychodów i rozchodów 10-20 faktur  300 zł netto
Książka przychodów i rozchodów do 10 faktur  150 zł
 księgowanie dodatkowego dokumentu zakupu ponad limit- KPIR 3,50-5 zł
opracowywanie, weryfikacja schematów księgowych w systemach komputerowych od 3000 zł
prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego od 150 zł
 księgowanie dodatkowego dokumentu zakupu ponad limit- pełna księgowość  8 zł za  1 dokument
 przygotowanie faktury sprzedaży  20 zł za 1 dokument
 sporządzenie rocznego sprawozdanie finansowego klienta  według UOR   od  1 500 zł
korekta deklaracji z przyczyn po stronie klienta  50 zł
Sporządzanie informacji VAT UE
kompilacja sprawozdania finansowego od 3000 zł
 Przejęcie ksiąg rachunkowych   1 000 zł
 nowy pracownik – utworzenie kartoteki pracowniczej  50 zł /1 os.
naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, umowy zlecenia  30 zł / 1 os.
 zgłoszenie/ wyrejestrowanie  ZUS  30 zł za 1 os
 przygotowanie umowy o pracę  100 zł
 przygotowanie umowy zlecenie  50 zł
skierowanie na badania lekarskie 30 zł
 Pit 11  15 zł/1 os.
 Pit 4R  150 zł
 Przygotowanie protokołu ze zgromadzenia wspólników i złożenie  SF do KRS/US  1 000 zł
Zakładanie spółek prawa handlowego  od 2000 zł
 Nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 Podane ceny są cenami netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT