Opóźnienie w opłacaniu składek dobrowolnych chorobowych pozbawia prawa do zasiłku chorobowego.

eyeglasses-698672_1920

Dobrowolne składki chorobowe dotyczą między innymi przedsiębiorców i zleceniobiorców. Ubezpieczony, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi terminowo płacić składki. Jeśli spóźni się z tym np. o jeden dzień, traci prawo do zasiłku chorobowego.

Przykład.

Przedsiębiorca, który chorował przez dwa miesiące. Jego niezdolność do pracy rozpoczęła się z początkiem marca 2008 r. i trwała jeszcze przez część kwietnia. Przedsiębiorca opłacając składkę na ubezpieczenie chorobowe za marzec spóźnił się jeden dzień, bo uiścił ją 11 kwietnia, zamiast 10 kwietnia. Natomiast należność za kwiecień zapłacił w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których nie chorował.

Zainteresowany odwołał się więc od negatywnej decyzji ZUS, która odmówiła mu wypłaty świadczenia do sądu, ale ten nie uwzględnił jego stanowiska. Sędziowie uznali, że nie ma on prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z tej prostej przyczyny, że wskutek opóźnienia w opłacaniu składki na ubezpieczenie chorobowe za marzec 2008 r. nastąpiła przerwa w tym ubezpieczeniu. Tak samo argumentował swoje stanowisko sąd okręgowy. Ubezpieczony wystąpił  do Sądu Najwyższego – też przegrał. Argumentacja sądu była taka: zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej a za taką uznaje się tę, która terminowo opłaca składkę.

W takim przypadku ważna jest możliwość przywrócenia terminu opłacenia składki – ZUS w większości przypadków pozytywnie rozpatruje takie wnioski- warto zapamiętać!